Muut työkalut

IRC kanava:
#avoindata

Onko Suomessa tehty toimenpiteitä julkisten hankintojen avaamisesta avoimen datan muotoon?

1 tykkäys 0 ei tykkää
 • Antti Poikola
 • Points : 3360
 • Ranked : 2
 • Badges : 15 36 46
 • about.me/apoikola
 • Location : Jyväskylä
3.36K
kysytty 12. syyskuuta, 2013 kategoriassa Julkiset palvelut | apoikola (3,360 pistettä) toimesta

Sunlight Foundation julkaisi hyvän oppaan asioista mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

Vaatiiko tuon mukainen avaaminen lakimuutoksia tms. vai onko Suomen ongelma tahtotilan puute? Kaikki ymmärtävät julkisen rahankäytön/talousdatan avaamisen tärkeyden kohti aitoa läpinäkyvää ja tilivelvollista OGP periaatteiden mukaista hallintoa. Julkiset hankinnat ovat yksi keskeisin osa tätä. Esimerkiksi erilaisia valtion ja kuntien yhteishankintaliittymiä perustellaan mm. säästöillä ostohinnoissa, kilpailutuskustannuksissa ja sopimusten hallinnassa. Todellisia hyötyjä on mahdoton arvioida niin kauan kun tieto ei ole niin julkishallinnolle, veronmaksajille kuin toimittajille avointa.

Kysymys alunperin Hallinnon avoin data FB-ryhmässä

1 vastaus

0 tykkää 0 ei tykkää
 • Antti Poikola
 • Points : 3360
 • Ranked : 2
 • Badges : 15 36 46
 • about.me/apoikola
 • Location : Jyväskylä
3.36K
vastattu 12. syyskuuta, 2013 | apoikola (3,360 pistettä) toimesta

http://www.tem.fi/files/37014/TEMrap_22_2013_19062013.pdf (s. 15)

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen julkisten hankintojen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat hankinnoistaan, joiden ennakoitu arvo ylittää hankintalaissa asetetut kansa lliset kynnysarvot (30 000 euroa tavara- ja useimmissa palveluhankinnoissa). HILMA:sta on saatavissa tietoja rajapinnan yli kolmansille osapuolille. Rajapinnan tarvitsija esittää pyynnön sähköpostitse ja saa vastauksena sopimuspohjan ja rajapintakuvaukset. Sopimuksen liitteeksi käyttäjän on annettava palvelukuvaus palvelusta, johon HILMA:n dataa käytetään. Historiatietoja ei nykyisellään ole HILMAsta saatavissa, vaan ne luovutet aan vuosittain tutkimuskäyttöön Tampereen yliopiston ylläpitämään Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jossa tietoja on vuodesta 2007 alkaen.

 

EU:n uusi julkisia hankintoja koskeva direktiivi on tulossa voimaan vuoden 2013 syksyllä. Jäsenmailla on sen voimaan tulon jälkeen kahden vuoden toimeenpanoaika. Siinä yhteydessä myös HILMA-järjestelmää uusitaan. Uudistuksen yhteydessä voidaan tarkastella mahdollisuutta myös historiatietojen avaamisen julkiseen käyttöön. Näin ollen historiatietojen avaaminen voisi olla ajankohtaista ja mahdollista vuosina 2015-16.

Sisällön lisenssi:

Datatoiveet

Aiemmat datatoiveet:

Esitä datatoive!

Tietoja

Avoindata.net on pystytetty suomalaisen avoimen datan verkoston avoimeksi tukisivustoksi. Suomalaisten tietovarantojen kieli on monesti suomi. Käytä siis suomen kieltä.


Kategoriat ovat työn alla, joten jos kaipaat jotain kategoriaa, lähetä palautetta.

203 kysymystä

237 vastausta

165 kommenttia

26,058 käyttäjää

Suosituimmat tagit

Sponsorit

...