Jaa someen

Osallistu!

Osoita ja jaa osaamisesi avoindata.net
palvelussa!.

Emme edellytä rekisteröitymistä.

Suomen avoimen datan yhteisöavoindata.net palvelussa tilastoina ja graafeina

Tällä sivustolla on tilastoja ja graafeja palvelun käyttäjistä, kysymyksistä, vastauksista, tageista, kategorioista ja edellisten yhdistelmistä.

Avoindata.net palvelussa kysyminen tai vastaaminen ei edellytä rekisteröitymistä, vaan se on vapaaehtoista.

Kysymyksiä

203

Vastauksia

237

Käyttäjiä

1291

Kategorioita

36

Tageja

205

Aihealueet

Alla linkit graafeihin ja tilastoihin

Tietoja

Avoindata.net palvelu perustuu avoimen lähdekoodin projektiin Question2Answer.

Ylläpito

Projektin aikana on tehty Question2Answer käyttöliittymän suomennos, joka on kontribuoitu takaisin.

Dashboard on avoimen lähdekoodin projekti.

Vastuullinen ylläpitäjä:

Sponsorit

Avoindata.net dashboard on kehitetty Open Data Tampere Region projektissa.

Mikä avoindata.net?- mitä ja kenelle

Avoindata.net on pystytetty suomalaisen avoimen datan verkoston avoimeksi tukisivustoksi. Tällä sivustolla on tilastoja ja graafeja palvelun käyttäjistä, kysymyksistä, vastauksista, tageista, kategorioista ja edellisten yhdistelmistä.

Kenelle?

Avoimeen dataan keskittyvän tukisivuston käyttäjiksi ja hyödyntäjiksi nähdään:

  • ohjelmistojen kehittäjät
  • datan tuottajat mukaan lukien julkinen että yksityinen sektori ja
  • tutkijat

Yhteisön moderoima

Avoindata.net on Suomen avoimen datan yhteisön hallinnoima palvelu. Aktiiviset, muita auttavat, kysymyksiä esittävät ja hyviä vastauksia kirjoittavat käyttäjät "palkitaan" palvelun sisällä rintamerkeillä. Käyttäjän oikeudet lisääntyvät pisteiden karttuessa. Tietylle tasolle päässeet aktiiviset käyttäjät saavat mahdollisuuden hallinnollisiin toimintoihin.

Epävirallinen kansallinen pilotti

Avoindata.net toimii pilottina ja mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi, tulee vastaavantyyppinen palvelu osaksi kansallista avoimen datan palvelua. Pilotoinnin aikana pystymme aloittamaan toistemme auttamisen, omalla kielellämme, omista data varannoista ja niiden hyödyntämisestä sekä kehittämisestä.

Terminologian kehittäminen

Tämän lisäksi asiantuntijat (juuri sinä), jotka avoindata.net palvelua käyttävät, vaikuttavat siihen millaiseksi Suomessa kehittymässä oleva ja vakiintumaton avoimen datan terminologia kehittyy.

Refenssit

Palvelua voi käyttää kuka tahansa, kaikki ovat tervetulleita. Kuitenkin pääasialliset käyttäjät ovat Suomen avoimen datan yhteisön jäsenet.

Organisaatioista ainakin seuraavat käyttävät palvelua oman toimintansa tukena: Open Knowledge Foundation Finland Tampereen kaupunki Apps4Finland ITS FAactory Maanmittauslaitos Jyväskylä - avoin data HSL Developer Community Apps4Pirkanmaa Sähköistä asiointia kehittämässä

Auta avoimuutta - jaa sosiaaliseen mediaan