Avoindata

Avoindata.net on pystytetty suomalaisen avoimen datan verkoston avoimeksi tukisivustoksi. Suomalaisten tietovarantojen kieli on monesti suomi. Käytä siis suomen kieltä.

Twitterissä @avoindata

Facebook Avoindata.net

IRC kanava: #avoindata

Avoin data

Mitä on avoin data?

Avoimen datan käsite on hyvin uusi. Se sai alkunsa uskosta, että kaikkien kansalaisten olisi saatava aikaan valtavan määrän tietoa, jonka hallintoelimet rutiininomaisesti keräävät. 2000-luvun lopulla hallitukset ja yhteisöt alkoivat antaa suuremmalle osalle käyttäjiä käyttää näitä resursseja ja liittymiä. Ensimmäiset hallituksen avointa dataa koskevat politiikat ilmestyivät vuonna 2009. Nykyään yli 250 hallitusta kansallisella, alueellisella ja kaupunkitasolla; lähes 50 kehittynyttä ja kehitysmaata; ja yhteisöt, kuten Maailmanpankki ja Yhdistyneet Kansakunnat, ovat käynnistäneet avoimen datan aloitteet – ja uusia käynnistetään joka vuosi.

Tietoja pidetään ”avoimina”, jos joku voi vapaasti käyttää, käyttää uudelleen ja jakaa niitä mihin tahansa tarkoitukseen ilman rajoituksia. Vaikka suuri osa tiedoista julkaistaan ​​valtion verkkosivustoilla, suurin osa julkaistuista tiedoista on tarkoitettu vain luettavaksi erillisinä asiakirjoina, eikä niitä saa käyttää uudelleen muihin tarkoituksiin. Jotta tietoja voidaan pitää avoimina, niiden on oltava uudelleenkäytettäviä, mikä tarkoittaa, että ne voidaan ladata avoimessa muodossa ja lukea ohjelmistojen avulla, ja käyttäjillä on laillinen oikeus käyttää niitä uudelleen.

Kun tiedot ovat laajalti saatavissa ja helppokäyttöisiä, hyödyt voivat olla merkittäviä: Ne voivat auttaa virtaviivaistamaan julkisia palveluita, edistämään taloudellisia mahdollisuuksia, kannustamaan innovaatioita, parantamaan yleistä turvallisuutta ja vähentämään köyhyyttä. Kun avoimen datan edut vaikuttavat laajempaan väestöön ja hyödyllisiin lisävaihtoehtoihin, hallitukset ja instituutiot ympäri maailmaa haluavat käynnistää uusia tai laajentaa olemassa olevia avoimen datan ohjelmia. Vie aikaa, jotta ymmärrämme avoimen datan monimutkaisuus ja laaja potentiaali, joka perustuu lisensoinnin ”avoimeen” ympäristöön. Koska avoin data on vielä alkuvaiheessa, parhaita käytäntöjä ja yhteisöjä on vasta alkamassa syntyä.